godište I   |   broj 1   |   Zagreb |   20.12.2001.   |   

 

Uvodnik

Dragi čitatelji,

Moje dijete u jednom od viših razreda osnovne škole još ni u jednom nastavnom predmetu nije dobilo nikakve informacije o računalima ili Internetu. Hoće li završiti osnovnu, pa možda i srednju školu, a da računalo nikad ne upotrijebi pri učenju? Hoćemo li onda biti iznenađeni kad za desetak godina to dijete bude tražilo posao, a svojim sposobnostima neće moći odgovoriti očekivanjima poslodavaca? Što možemo poduzeti?

Glavna urednica
Jasna Tingle

  cijeli uvodnik | teme | poziv

Članci

Dr. sc. Ernest Meštrović

 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija u curriculumu
Kemijskog odsjeka PMF-a

 

Kemija kao znanost o strukturi i promjeni sastava materije područje je u kojem informacijsko-komunikacijska tehnologija (ICT) ima iznimno uporište. Da bi studenti Kemijskog odsjeka (a dijelom i Biološkog odsjeka) PMF-a dobili adekvatno znanje iz navedenog područja, poduzet je niz aktivnosti: od jednostavnih kolegija koji ih upućuju u primjenu ICT-a u kemiji pa do specijaliziranih kolegija koji se računalnom tehnologijom služe kao osnovnim alatom. U nekoliko posljednjih godina sve više nastavnog materijala nalazi se na Internetu neprestano dostupno studentima. Pri tome se koristi različita tehnologija: od uobičajene kao što je PDF format pa do specijaliziranih formata koji zahtijevaju korištenje određenih plugin-ova. Planovi za vrijeme koje dolazi pokazuju da na Kemijskom odsjeku PMF-a postoji dovoljna kritična masa znanja i ljudi koji će nastaviti s primjenom ICT-a u sve većoj mjeri.

 

autor | cijeli članak | literatura | abstract

Dr. sc. Damir Sapunar

 

Zašto liječnici ne vole računala?

 

Proteklih dvadesetak godina svjedoci smo iznimnog napretka u informatičkim tehnologijama. Većina tih tehnoloških dostignuća može se vrlo uspješno primijeniti u edukaciji i svakodnevnom radu liječnika. Nažalost, svjedoci smo da se samo malen broj liječnika istinski služi tim tehnologijama. Članak sadrži osvrt na neke od informatičkih projekata u proteklom razdoblju i raspravu o vrlo niskoj razini informatičke prosvijećenosti među liječnicima u Hrvatskoj.

 

autor | cijeli članak | literatura | abstract

Dr. sc. Slavomir Stankov, dr. sc. Vlado Glavinić,
mr. sc. Andrina Granić, mr. sc. Marko Rosić

 

Inteligentni tutorski sustavi - istraživanje, razvoj i primjena

 

Tradicionalno je obrazovni sustav definiran kao zajednica u kojoj, združeni u stanovitom prostoru, u procesu učenja i poučavanja sudjeluju učenici i učitelji. Učitelji u takvom sustavu vode proces učenja poučavanjem u usklađenim vremenskim intervalima. Međutim, takav je pristup obrazovanju u suvremenim uvjetima življenja i gospodarenja izložen važnim promjenama koje između ostalog podupire informacijska i komunikacijska tehnologija. Sve su učestalija učenja u kojima su učenici i učitelji razdvojeni, a rade u vremenski usklađenim ili neusklađenim intervalima, što uglavnom ovisi o izboru tehničkog rješenja. Fizička udaljenost se neprestano mijenja (povećava), a pri tom se osigurava sve kvalitetniji način računalne i hipermedijske komunikacije. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i nastavi obično je određena sadržajem komunikacije učenika i osobnog računala, pa to globalno može biti učenje o računalu, učenje s računalom i učenje od računala. U nas se pretežno zadržavamo na modalitetu učenja o računalu i time nastojimo poboljšati nastavu i obrazovanje služeći se računalom u obradi teksta, za rad s tabličnim kalkulacijama, rad s bazama podataka i za pristup Internetu. Naravno, to je prva i nezaobilazna razina, dok su preostale dvije učenje s računalom i učenje od računala još uvijek malo istražene i primijenjene u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske. Tijekom posljednjeg desetljeća sustavno se bavimo upravo tim područjem u nastojanju da ga promoviramo i podupremo njegov razvoj i primjenu. U vezi s tim predmet naših istraživanja su razvoj i implementacija:

  1. hipermedijskih autorskih ljuski namijenjenih izgradnji inteligentnih tutorskih sustava

  2. distribuiranih sustava obrazovanja

  3. korisničkih i prilagodljivih korisničkih sučelja u odnosnim sustavima.

Ovim radom prezentiramo samo jedan dio navedenih opsežnih istraživanja. Zbog svoje opširnosti rad će se izlagati u tri odjeljka, i to upravo onako kako su oni ovdje i navedeni. Osim toga u posljednjem se nastavku donosi zaključak te popis literature.

 

autori | cijeli članak | literatura | abstract

Zanimljivi linkovi

 

Mali savjeti o velikim mogućnostima koje nudi obrazovanje na Internetu. Kako pronaći pravi materijal na mreži? Gdje potražiti on-line tečaj i kako odabrati pravi? Koje su novosti na tržištu edukacijskih alata? Pokušali smo vam pomoći malim odabirom zanimljivih linkova.

 
    naslovnica | linkovi | poziv | teme | upute autorima | impressum