Upute
Travanj 2004. / godište I / ISSN 1333-5987

Kome je časopis namijenjen?

Članci trebaju biti od interesa široj akademskoj zajednici, odnosno trebaju biti namijenjeni svima koji se bave i zanimaju za primjenu IT-a u obrazovanju, bez obzira na struku i područje njihova rada. Tako i jezik treba biti prilagođen svim članovima akademske zajednice, ali i drugima koji su aktivno uključeni u različite obrazovne procese.

Elementi rada

 a)tekst - do 10 kartica (oko 5 stranica A4 formata)
 b)sažetak od 100-250 riječi na hrvatskom i engleskom jeziku
 c)naslovi poglavlja
 d)5-10 ključnih riječi na hrvatskom i engleskom jezik
 e)popis literature (poželjne URL adrese)
 f)kratak životopis autora (50-100 riječi) i fotografija
 g)eventualni grafički elementi iz teksta u .gif ili .jpg formatu

Predaja rada

Tekstovi se dostavljaju u doc formatu (MS Word 97 ili više), isključivo elektroničkim putem na adresu edupoint-urednistvo@carnet.hr , kao prilog e-mailu.

Eventualne grafičke dodatke, animacije ili fotografije (gif ili jpeg format) potrebno je dostaviti odvojeno od teksta, u posebnom prilogu.

Prava i obveze

Sva prava pridržava autor.
Časopis Edupoint ne zahtijeva ekskluzivna prava na objavljivanje i distribuciju članaka. Autor je odgovoran za eventualna ranije ugovorena prava s drugim izdavačima.
Svi tekstovi će biti lektorirani u organizaciji i o trošku CARNeta.
Uredništvo pridržava pravo izbora članaka za objavu.
Također pridržava pravo skraćivanja teksta radi prilagođivanja webu kao mediju, ne zadirući time u smisao i koncepciju teksta.
Honoriraju se jedino originalni članci domaćih autora objavljeni u elektroničkoj inačici časopisa. Intervjui se ne honoriraju.

 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.