Novosti
Prosinac 2003. / godište III / ISSN 1333-5987

Prva zajednička proširena sjednica Senata hrvatskih sveučilišta

Sveučilište u Zagrebu je 15. prosinca 2003. godine u suradnji s CARNetom realiziralo prvu zajedničku proširenu sjednicu Senata sa Sveučilištima u Rijeci, Splitu, Osijeku, Zadru i Dubrovniku. Sjednica je održana povezivanjem videokonferencijske dvorane za udaljena predavanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje su bili smješteni članovi Senata, prorektori, tajnici i članovi povjerenstava, odbora i vijeća Sveučilišta u Zagrebu, s videokonferencijskim dvoranama na Sveučilištima u Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru i Dubrovniku, gdje su bili smješteni članovi Senata i djelatnici tih sveučilišta.

Rektorica Sveučilišta u Zagrebu i koordinatorica projekta TEMPUS “Quasys” prof.dr.sc. Helena Jasna Mancer otvorila je proširenu sjednicu Senata, uoči koje je na konferenciji za medije upoznala nazočne s radom 3. radionice – videokonferencije koja se u sklopu sjednice i u okviru programa “Quasys” odvijala pod nazivom “New Approach to Quality Assurance in Higher Education”.
Istovremeno su audiovizualna zbivanja u sklopu 3. radionice iz videokonferencijskih dvorana pratili članovi Senata, prorektori, rektori, tajnici, članovi povjerenstava, odbora i vijeća šest hrvatskih sveučilišta te suradnici i članovi konzorcija TEMPUS projekta “Quasys” u Beču, Milanu, Leuvenu, Bruxellesu, Barceloni, Erlaugenu i Helsinkiju.

Cilj dvosmjernog audiovizualnog komuniciranja, kako je istaknula prof. Mancer, jest integracija hrvatskih i europskih sveučilišta. Mogućnosti koje nudi učenje na daljinu, pri čemu jedno predavanje prati širok auditorij na raznim stranama svijeta, uistinu su od bitnog značenja za brzinu izmjena informacija i spoznaja, za budućnost obrazovanja uopće.
Rektorica Mancer stoga je pozvala hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu, ustanove i pojedince da se uključe u korištenje ovoga “distance learning” sustava. Napose je zahvalila CARNetu na tehničkoj i stučnoj podršci institucijama, na poticanju informacijske i telekomunikacijske evolucije unutar sveučilišta i njegova informatičkog osvješćivanja, po čemu nimalo ne zaostaje za Europom.

Najavljujući kao središnji događaj predavanje o integriranom sveučilištu rektora Franza A. van Vughta iz videokonferencijske dvorane nizozemskog Sveučilišta Twente, a u okviru teme sjednice “Funkcioniranje integriranog sveučilišta”, prof. Jasna Mancer rekla je kako su naša sveučilišta suočena s velikim promjenama koje se zbivaju na europskim sveučilištima.
Godinama se raspravlja o autonomiji sveučilišta, o pretvaranju fragmentiranog sveučilišta u integrirano sveučilište, dakle o organizacijskoj shemi, o infrastrukturi, o slobodi, ali i o odgovornosti i o osiguranju uvjeta života i rada kako bi sveučilište moglo pokriti puni potencijal, pri čemu, istaknula je prof Mancer, treba svladati mnoge prepreke i teškoće i riješiti mnoga pitanja.

Iz videokonferencijske dvorane nizozemskog Sveučilišta Twente rektor Franz A.van Vught putem powerpoint prezentacije auditoriju je na raznim lokacijama izložio svoju viziju integriranog sveučilišta. Slušateljima je prenio svoja iskustva, ideje, stajališta, zaključke, ali i predočio prepreke i teškoće na koje je nailazio u svome rektorskom mandatu u svezi s ostvarenjem integriranog sveučilišta.
Nakon jednosatnog iscrpnog izlaganja, rektor van Vught odgovarao je na pitanja članova Senata hrvatskih sveučilišta.

O uspješnosti CARNetovih projekata govorila je Karolina Horvatinčić, pomoćnica ravnateljice CARNeta, koja je među ostalim istaknula uređenje i opremanje 13 posebnih učionica na hrvatskim sveučilištima, čime su omogućeni videokonferencijski prijenosi predavanja na daljinu i drugih zbivanja u akademskoj i istraživačkoj zajednici. Ona je također prisutne upoznala i s projektom “Giga CARNet” koji će omogućiti brže povezivanje s europskim akademskim mrežama spojenima na GEANT mrežu (http://www.dante.net). CARNet će od početka 2004. godine s tom mrežom biti spojen brzinom od 1.2 Gbps umjesto dosadašnjih 622 Mbps, pa će tako i hrvatski fakulteti i instituti biti spojeni gigabitnom mrežnom infrastrukturom.

Videokonferencijsku snimku sjednice Senata možete pogledati putem Interneta na web stranicama http://www.unizg.hr/tempusprojects/workshopvt.htm.

Svjetski skup o informacijskom društvu u organizaciji Ujedinjenih naroda i Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU).

Globalno informacijsko društvo razvija se nevjerojatnom brzinom. Sve brže stapanje telekomunikacijskih i radijskih multimedija s informatičkim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) potiče pojavu novih proizvoda i usluga, kao i novih načina poslovanja i trgovine. Kako se istodobno nova tržišta otvaraju konkurenciji i stranim ulaganjima i sudjelovanju, dolazi i do eksplozije komercijalnih, socijalnih i profesionalnih mogućnosti. Moderni svijet prolazi kroz temeljitu preobrazbu, dok industrijsko društvo koje je obilježilo 20. stoljeće brzim tempom prepušta mjesto informacijskom društvu 21. stoljeća.

Svjetski skup o informacijskom društvu (The World Summit on the Information Society) bit će jedinstvena prilika da se sve ključne zainteresirane strane nađu na sastanku na visokoj razini te da bolje razviju poimanje te revolucije i njezina utjecaja na međunarodnu zajednicu. Cilj ovog sastanka je okupljanje šefova država, izvršnih šefova različitih UN-ovih agencija, industrijskih čelnika, nevladinih organizacija te predstavnika medija i civilnog društva na jednom događaju na visokoj razini. Pri organizaciji i održavanju skupa u središtu pozornosti bit će i uloge raznih partnera (npr. država članica, specijaliziranih UN-ovih agencija, privatnog sektora i civilnog društva) pri osiguravanju nesmetane koordinacije praktične uspostave informacijskog društva u cijelome svijetu.

Skup će se održavati pod visokim pokroviteljstvom Kofija Annana, glavnog tajnika UN-a, a glavnu će ulogu preuzeti Međunarodna unija za telekomunikacije u suradnji s drugim zainteresiranim UN-ovim agencijama. Skup će se odvijati u dvije faze:

Ženeva 2003.
Prva će se faza svjetskog skupa održavati od 10. do 12. prosinca 2003. u Ženevi, a domaćin će biti švicarska vlada. Na dnevnom će redu biti široka lepeza tema vezanih uz informacijsko društvo, a bit će usvojena i Deklaracija o načelima te plan djelovanja, u kojima će se dotaknuti cijeli niz pitanja vezanih uz informacijsko društvo.

Tunis 2005.
Druga faza svjetskog skupa održat će se u Tunisu od 16. do 18. studenoga 2005., a domaćin će biti tuniska vlada. U toj će fazi u žarištu biti razvojne teme, a ocijenit će se i napredak koji je postignut te usvojiti daljnji plan djelovanja.

Više o tome pročitajte na web stranici http://www.itu.int/wsis/

Peta Međunarodna konferencija o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama u obrazovanju (ICICTE) održat će se na grčkom otoku Samosu od 1. do 3. srpnja 2004. godine.

Cilj 5. Međunarodne konferencije o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama u obrazovanju (ICICTE) jest ponuditi odgovore na brojne izazove nastale uvođenjem tehnoloških inovacija u obrazovno okružje. Uz razne govornike, plenarna zasjedanja i radionice s težištem na integriranje tehnologije u sve oblike obrazovanja, konferencija će pružiti forum za intenzivnu interdisciplinarnu interakciju i stručnu raspravu. Sudionici konferencije steći će odličan uvid u najnovije tokove u teoriji i praksi primjene tehnologije u obrazovanju. Mnoštvo tema uključuje alternativne procese, postupke te tehnike i alate za kreativno učenje primjereno 21. stoljeću.

Više informacija o prijavi na konferenciju pročitajte na web stranici: http://www.ineag.gr/ICICTE/.

 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.