Goran Hudec: Referalni centar za izradu obrazovnih materijala

Sam naslov odmah traži dodatna objašnjenja. Što su to obrazovni materijali? U ovom referalnom centru podrazumijeva se da su to obrazovni materijali koji se koriste u visokoškolskom sustavu te da su pohranjeni u elektroničkom obliku i koriste se daljinski.

 
Goran Bubaš: Metodika i komunikacija u obrazovanju na daljinu

U članku “Metodika i komunikacija u obrazovanju na daljinu” prikazan je razvoj obrazovanja na daljinu te primjena tehnoloških inovacija za unapređenje metoda obrazovanja i komunikacije između instruktora i korisnika. Također je ukratko prikazano područje djelovanja CARNetova Referalnog centra za metodiku i komunikaciju u obrazovanju na daljinu, a izloženi su i neki trendovi povezani s novijim tehnološkim inovacijama na tom području.

 
John Sloan: E-learning je potrebno analizirati

Često se kaže da na World Wide Webu kraljuje sadržaj. To jednostavno znači da web može biti uzbudljiva sredina, no to je zapravo ipak samo sredina – način prenošenja sadržaja. Ako sadržaj nije koristan, web stranica se u konačnici neće koristiti unatoč blistavoj izvedbi. Vaš se izbor alata za izradu i sustav izvedbe mora temeljiti na čvrstoj sadržajnoj osnovi. Nećemo proučavati razvoj obrazovnih kurikuluma. Moramo pretpostaviti da je u tijeku ili u razvoju neki obrazovni program. Pitanje koje nas zanima jest kako e-learning tehnologija može poboljšati izradu i izvedbu sadržaja.

 
Jasminka Maravić: UNESCOV dokument o informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji u obrazovanju

U vrijeme kada je informacijsko-komunikacijska tehnologija (ICT) postala svakodnevicom u svim područjima ljudskog djelovanja, potrebno je, u skladu s tim, oblikovati školski sustav odnosno kurikulum (kurikulum = pojam širi od pojma »plan i program« jer obuhvaća ciljeve, sadržaje, metode, medije, strategije i pitanja evaluacije). UNESCO-ov dokument Information and Communication Technology in Education: A Curriculum for Schools and Programme of Teacher Development daje nam pregled faza kroz koje prolaze obrazovne institucije u procesu implementacije ICT-a u obrazovni sustav te razvoj učitelja koji su nositelji sustava.

 

 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.