Zanimljivosti
Svibanj 2008. / godište VIII / ISSN 1333-5987

Godišnja konferencija EDEN 2008

U Lisabonu će se od 11. do 14. lipnja 2008. održati godišnja konferencija EDEN 2008. pod nazivom: Cijeniti kulture učenja – korak ka smanjenju digitalnog jaza.

Među glavnim čimbenicima koji utječu na razvoj i primjenu e-učenja velikom brzinom dobivaju na važnosti oni koji se ne odnose samo na aspekte tehnologije i menadžmenta. Informacije i znanje u kibernetičkom se prostoru kreću kroz vrlo različita okruženja za učenje. Pojam istraživačkog učenja u posljednje je vrijeme postao vrlo raširen. Sve više obrazovnih aktivnosti ima podršku na Internetu te se interakcija velikim dijelom može odvijati virtualno. Razumijevanje kulturnih značajki u komunikacijskim procesima i njihovog utjecaja na e-učenje te najučinkovitiji načini pozicioniranja i tumačenja međukulturalnih pitanja danas predstavljaju izrazito značajne teme.

Glavne teme ovogodišnje konferencije su:

 • E-učenje, digitalna pismenost i e-inkluzija
  • Kako e-učenje može pridonijeti unaprjeđenju pristupa, e-vještina i digitalne pismenosti?
 • Ukidanje sektorskih podjela
  • E-učenje, profesionalni razvoj i međusektorska suradnja
  • Kako je Web 2.0 utjecao na institucionalizirano učenje i usavršavanje?
 • Kulturna kontekstualizacija i prilagodba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i e-učenja
  • Kako možemo unaprijediti instrukcijski dizajn platformi i alata za e-učenje u svrhu promicanja kulturne raznolikosti i kulturne integracije?
 • Norme, mjerenje i usporedna analiza
  • Što je međukulturalna dimenzija u ocjenjivanju i mjerenju kakvoće?
  • Priznavanje prethodnog učenja, potvrđivanje i priznavanje iskustva u učenju
 • Otvorene knjižnice za otvoreniji svijet
  • Uloga digitalnih arhiva otvorenog pristupa sadržaju i ostalih neformalnih obrazovnih sredstava u omogućavanju zajedničkog očuvanja i poznavanja različitih kulturnih baština.
  • Kakav će biti utjecaj obrazovnog sadržaja i sredstava otvorenog pristupa?
 • E-učenje, e-rad i e-življenje
  • Kako novi oblici e-suradnje u učenju i radu mijenjaju način na koji ljudi žive?
  • Učenje na daljinu i e-učenje u neformalnim i informalnim situacijama učenja.
 • Učenje, e-vlada i građanstvo
  • Iskustvo e-učenja na nacionalnoj, regionalnoj i institucionalnoj razini
  • Uključenost partnerstava i dionika: kako osiguravamo potrebno težište i djelotvornost novih alata za učenje i njihovu sinergiju sa strateškim inicijativama?
  • Europska i međunarodna suradnja u učenju uz podršku informacijske i komunikacijske tehnologije: postignuća programa i projekata EU
 • Načini učenja i identiteti razvijeni na temelju učenja tijekom cjeloživotnog i opće životnog učenja
  • Obrazovni problemi s kojima se susreće ruralno stanovništvo
  • Učenje uz podršku tehnologije za manjine i zapostavljene skupine, pitanja socijalne uključenosti u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije.
 • Digitalna pedagogija i čimbenici uspjeha u međukulturalnom okruženju za učenje
  • Koje su pedagoške promjene i nove strategije učenja s novim alatima za učenje?
  • Kako se prepoznaju najbolje prakse s obzirom na metode koje su učinkovite u e-učenju, u kojem okruženju, i one koje nisu učinkovite?
  • Stapanje i integracija – Kombinacija načina postizanja rezultata u različitim okružjima za učenje.

Više informacija potražite na stranici: http://www.eden-online.org/eden.php?menuId=374

Digitalizirana najstarija Biblija na svijetu

Nakon što je projekt digitalizacije u četvrtak predstavljen javnosti u Leipzigu. najstariji očuvani rukopis Biblije digitaliziran je i bit će dostupan korisnicima interneta. U digitalnoj verziji Bibilije korisnici će moći vidjeti tekst, listati stranice, vidjeti grčki i njemački prijevod te povećavati dijelove teksta. Leipziška sveučilišna knjižnica izradila je digitalnu verziju 43 lista najstarije sačuvane Biblije, poznate pod nazivom Codex Sinaiticus. Riječ je o rukopisu koji sadrži Novi zavjet, nastalom u četvrtom stoljeću u Egiptu.

Ravnatelj sveučilišne knjižnice u Leipzigu profesor Ulrich Johannes Schneider izjavio je na predstavljanju u četvrtak da je projekt digitalizacije ključni korak prema neograničenom korištenju starih djela. Codex Sinaiticus sadrži samo tekst, napisan isključivo velikim slovima, bez razmaka i slika. U digitalnoj verziji korisnici će moći vidjeti taj tekst, listati stranice i povećavati dijelove teksta, a na raspolaganju su im i grčka transkripcija te njemački prijevod.

Projekt za budućnost

Leipziška sveučilišna knjižnica namjerava do 2009. u suradnji sa sveučilišnom knjižnicom u St. Petersburgu u Rusiji, British Library i samostanom svete Katarine u Egiptu digitalno obuhvatiti svih 390 sačuvanih listova. Navedene ustanove posjeduju dijelove Codexa Sinaiticusa. Listovi pergamenta na kojima se nalazi tekst vrlo su osjetljivi, a njihova vrijednost onemogućuje njihovo korištenje od strane široke publike. Digitalne snimke omogućit će uvid u više detalja nego što je to moguće na izvorniku.

Projekt se može dalje nadograđivati, a korištena tehnologija može se iskoristiti za slične projekte, priopćila je tvrtka Microsoft koja je poduprla projekt.

 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.