Povratak

Autor(ica) članka "Petar Jandrić: Od obrazovanja do McObrazovanja i nazad: tehnologije, profit i obrazovna struka" je:

Petar Jandrić diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2003) i magistrirao edukaciju na Moray House School of Education Sveučilišta u Edinburghu (2007). Od važnijih poslova radio je u poduzeću za geofizička istraživanja – Geofizici, u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNetu i u Nacionalnom centru za e-znanost Sveučilišta u Edinburghu. Trenutno je zaposlen na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Glasgowu, gdje se bavi razvojem novih obrazovnih programa i implementacijom obrazovnih tehnologija. Sudjelovao je u radu programskih odbora brojnih stručnih i znanstvenih konferencija. Redovno sudjeluje u donošenju europskih edukacijskih standarda. Vodio je brojne obrazovne projekte u Hrvatskoj i UK-u i surađivao na europskim projektima iz ciklusa FP5, FP6 i FP7. Predavao je na poslijediplomskom studiju iz distribuiranog računarstva na Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Edinburghu. Povremeno predaje na veleučilištima diljem Hrvatske, gdje je izabran u nastavno zvanje predavača. Objavio je preko deset stručnih i znanstvenih radova iz područja obrazovanja. Uredio je tri sveučilišna udžbenika; kreirao je, uredio ili recenzirao preko deset kolegija za dodiplomske i poslijediplomske studije u Hrvatskoj i UK-u. Redovno javno govori o temama s područja obrazovanja i objavljuje znanstvene i popularne tekstove u domaćim i inozemnim časopisima.   
Petar Jandrić
 

Povratak

 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.