Povratak

Autor(ica) članka "Maja Pivec: Igra i učenje: Potencijali učenja kroz igru" je:

Maja Pivec, doktor znanosti, predaje Učenje s multimedijima na Sveučilištu primijenjenih znanosti FH JOANNEUM u Grazu, Austrija. Za svoja istraživačka ostvarenja Maja Pivec je 2001. godine primila nagradu Herat Firnberg Award (Austrija) na području informatike. 2003. godine Europska ju je zaklada za znanost nagradila potporom za organizaciju međudisciplinarne radionice u području osjećajnih i emocionalnih aspekata interakcije čovjeka i računala, s naglaskom na učenju kroz igru i inovativnim pristupima učenju. Bila je znanstveni voditelj projekta EC Minerve pod nazivom UniGame (www.unigame.net, završen 2004). Ona je nositelj projekta SIG-GLUE EC eLearning (www.sig-glue.net) i austrijskog nacionalnog projekta AdeLE (http:://adele.fh-joanneum.at). Urednica je i suurednica dvije knjige na području inovativnih pristupa učenju. Njezini su istraživački radovi objavljeni i predstavljeni na više od 70 međunarodnih konferencija i publikacija. Član je Laboratorija za sustave procesa donošenja odluka i sustave temeljene na znanju, Sveučilište Maribor, Fakultet organizacijskih znanosti, Slovenija. Član je međunarodnog savjetodavnog odbora MJET - Malaysian Journal of Educational Technology (Malezijsko glasilo obrazovne tehnologije). Također je član programskog odbora konferencije GAMEON i radionice DIGITEL 2007. Recenzent je Europske zaklade za znanost i časopisa British Journal of Educational Technology (BJET). Jedan je od gostujućih urednika u posebnom izdanju BJET-a o učenju kroz igru, najavljenom za ožujak 2007.   
Maja Pivec
FH JOANNEUM, Odjel za informacijski dizajn, Graz, Austrija

maja.pivec@fh-joanneum.at


 

Povratak

 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.