Broj
Listopad / godište V / ISSN 1333-5987


Upisani novi polaznici na E-learning akademijuBlackboard i WebCT najavili spajanje
Svjetska knjižnica e-knjiga / World eBook Library

 
Ivana Hebrang Grgić: Etički stavovi studenata Bibliotekarstva
 
Marc Prensky: Što možete naučiti s mobilnog telefona? Gotovo sve!
 
Mohamed Ally: Osnove obrazovne teorije online učenja
 


Izdvajamo
Konferencija Internet korisnika - CUC 2005, Dubrovnik, 21. - 23. studenog 2005.


 
 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.