Novosti
Siječanj 2007. / godište VII / ISSN 1333-5987

Okrugli stol "E-learning and Advancement of Higher Education"

U srijedu, 30. siječnja ove godine, Sveučilišni računski centar bio je domaćin okruglog stola na temu "E-learning and Advancement of Higher Education" (E-učenje i napredak visokog obrazovanja), kojeg su organizirali Tempus projekt "Education Quality Improvement by E-Learning Technology" (Poboljšanje kvalitete obrazovanja primjenom tehnologija e-učenja) EQIBELT u suradnji s Tempus projektom "Furtherance of Bologna Promotion in Croatia".

v2.jpg

Tema ovog okruglog stola bila je na koji način e-učenje (e-learning) može poticati i poduprijeti promjene koje donosi Bolonjski proces, te kako i pod kojim uvjetima informacijsko–komunikacijska tehnologija i e-učenje mogu pridonijeti promjenama i poboljšanjima u sustavu visokog obrazovanja. Događaj je organiziran kao dio godišnjeg sastanka konzorcija projekta EQIBELT u kojem sudjeluje 8 europskih i 3 hrvatska sveučilišta, te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i CARNet. Projekt u ime Sveučilišta u Zagrebu koordinira Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu.

Sudionici rasprave su bili gosti s europskih sveučilišta iz Finske, Belgije, Španjolske, Estonije i Austrije, stručnjaci sa Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu, predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i pripadnici akademske zajednice iz mnogih hrvatskih gradova.

v1.jpg

Predstavnici europskih sveučilišta govorili su o svojim iskustvima primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, posebno e-učenja u podučavanju i učenju na svojim sveučilištima. U raspravi su istaknuti primjeri uspješnih ali i manje uspješnih pokušaja da se tehnologija iskoristi za poboljšanje kvalitete obrazovanja.

U raspravi je višekratno naglašavana potreba neposrednog povezivanja mogućnosti tehnologije s postavljenim obrazovnim ciljevima, a istaknuto je da je za održivost i uspješnost primjene tehnologije u obrazovanju od posebne važnosti osigurati kvalitetnu podršku i nastavnicima i studentima, kako bi uporaba tehnologije bila jednostavna i učinkovita.

v3.jpg

Dodatne informacije o projektu i okruglom stolu dostupne su na web stranicama EQIBELT projekta: http://eqibelt.srce.hr/

 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.