Broj
Siječanj / godište VII / ISSN 1333-5987


Okrugli stol "E-learning and Advancement of Higher Education"Pernica za 21. stoljeće
Nagrada Edublog 2006.

 
Saida Deljac: Školski projektni zadaci
 
Aleksandra Mudrinić Ribić, Krunoslav Bedi: Primjena Edupointovog online tečaja Obrada slike pomoću GIMP-a u srednjoškolskoj nastavi
 
Terry Anderson: Ususret teoriji online učenja
 Megaconference Jr. 2007.


 
 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.