"Cilj projekta, bio je napraviti četiri projektna zadataka koji će obrađivati različite i zanimljive teme koje bi učenicima i nastavnicima bile predstavljene na multimedijalni način, uz korištenje teksta, slika i videozapisa u formatu pogodnom za objavu na webu uz primjenu projektnog i timskog načina rada."
 
"Predstavljanjem različitih načina primjene ovog projekta, projektni tim želi korisnicima i javnosti pokazati različite mogućnost primjene informacijske komunikacijske tehnologije u procesu cjeloživotnog učenja i samoučenja."

Saida Deljac: Školski projektni zadaci
Siječanj 2007. / godište VII / ISSN 1333-5987
Projekt pod nazivom „Korištenje Office-a 2003 u izradi školskih projektnih zadataka“ pokrenut je na inicijativu skupine nastavnika iz osnovnih i srednjih škola koji već niz godina u svojoj nastavi na različite načine primjenjuju informacijske i komunikacijske tehnologije. Primjenjujući tehnologiju u svojoj nastavi spoznali su da su načini njezine primjene mnogobrojni i različiti: od učenja korištenja računala, različitih programskih alata, pa do primjene u različitim neinformatičkim predmetima. Načini i metode koje se pri tom primjenjuju također su vrlo različite.

Saida Deljac
Željeznička tehnička škola Zagreb
sdeljac@email.t-com.hr

Uvod

Svrha projekta „Korištenje Office-a 2003 u izradi školskih projektnih zadataka“ je primjerima pokazati kako se računalo i Internet u kombinaciji s programom Office 2003, mogu primijeniti i u neinfomatičkim predmetima.

Cilj projekta, bio je napraviti četiri projektna zadataka koji će obrađivati različite i zanimljive teme koje bi učenicima i nastavnicima bile predstavljene na multimedijalni način, uz korištenje teksta, slika i videozapisa u formatu pogodnom za objavu na webu uz primjenu projektnog i timskog načina rada. Takav oblik rada s učenicima promiče i Hrvatski obrazovni standard koji se primjenjuje u svim nastavnim predmetima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Projekt je namijenjen nastavnicima koji ga mogu provoditi među učenicima koji već imaju osnovna informatička znanja rada s dokumentima i osnovna znanja rada s operacijskim sustavom, u osnovnim i srednjim školama, u učionici ili knjižnici koja mora biti opremljenim računalima koja imaju pristup na Internet i program Office 2003. Sadržaj je nastavnicima dostupan putem CD-a izrađenog u okviru projekta i podijeljen je voditeljima vijeća nastavnika informatike koji će ga proslijediti zainteresiranim nastavnicima u svojim školama.

Interes za primjenom projekta već postoji. Na primjer, nastavnica Božica Radoš u Željezničkoj tehničkoj školi Zagreb, planira primjenjivati školski projektni zadatak „Izrada marketinškog plana“ kroz praktične vježbe 3. razreda srednje škole u smjeru Špeditersko-agencijski tehničar, a u sljedećoj školskoj godini i za izobrazbu odraslih u predmetu Ekonomika prometa. Od nje uskoro možemo očekivati konkretne rezultate primjene ovog projekta.

Ostalim zainteresiranim korisnicima sadržaj projekta bit će dostupan putem weba, tako da će ga moći koristiti kod kuće za samoučenje i izvanučionično učenje ili u okviru dodatne aktivnosti za napredne učenike.

Predstavljanjem različitih načina primjene ovog projekta, projektni tim želi korisnicima i javnosti pokazati različite mogućnost primjene informacijske komunikacijske tehnologije u procesu cjeloživotnog učenja i samoučenja. Takvi modeli učenja ne moraju se nužno ostvarivati samo u školskim učionicama već se uz pomoć tehnologije učenje može obavljati bilo gdje i bilo kada uz uvjet da je materijal za učenje lako dostupan.

Projekt su napravili članovi projektnog tima „Merlin“, a to su: Mladenka Berović iz Prometno tehničke škole Šibenik, Snježana Babić s Veleučilište u Rijeci; Vibor Cipan, Microsoft Student Consultant; Lidija Kralj iz OŠ Veliki Bukovec i Saida Deljac iz Željezničke tehničke škole Zagreb.

Realizaciju projekta sponzorirala je tvrtka Microsoft Hrvatska kroz program „Suradnici u učenju“, globalnog programa koji se već nekoliko godina u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje provodi i u Hrvatskoj.

Smještaj sadržaja projekta omogućio je Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet te je zainteresiranim korisnicima dostupan na adresi: http://cms.skole.hr/materijali/OfficeSkProjekti/index.htm

Opis sadržaja projekta

Sadržaj projekta čine četiri školska projektna zadataka.

U zadatku Pametno kupovanje učenici:

 • uče o pravima potrošača
 • shvaćaju koncept potrošačkih prava i obaveza
 • istražuju i analiziraju cijene namirnica odabranih za ekonomičan i uravnotežen obrok
 • prave sažetak svojeg istraživanja i prezentiraju ga pred ostalim učenicima.

U zadatku Izrada školskih novina:

 • analiziraju i shvaćaju pojam medijske cenzure i slobode izražavanja u novinarstvu i izdavaštvu
 • istražuju i analiziraju sadržaje i oblikovanja tiskanih i online novina i časopisa kako bi shvatili pojam "vrijedna vijest"
 • analiziraju i shvaćaju pojam plagiranja i etike u novinarstvu
 • analiziraju različite stilove novinarskog pisanja
 • analiziraju i shvaćaju Zakon o intelektualnom vlasništvu i Zakona o zaštiti autorskog prava
 • istražuju, pišu i pripremaju za tisak novinske članke
 • uče kreirati i uređivati dokumente u svrhu proizvodnje novina, organiziraju suradnju i praćenje rada korištenjem Microsoft Worda
 • ispisuju i prezentiraju gotove verzije timskih novina pred ostalim učenicima.

U zadatku Izrada marketinškog plana:

 • učenici provjeravaju istinitost u oglašavanju
 • odabiru proizvod tvrtke koji će promovirati
 • analiziraju ciljno tržište
 • osmišljavaju upitnik o zainteresiranosti i plan cijena
 • osmišljavaju različite promotivne materijale, uključujući brošuru, letak, priopćenje za tisak i prezentaciju.

U zadatku Planiranje budućeg zanimanja:

 • istražuju zanimanja i razvijaju svoje interese za mogućim zanimanjima
 • analiziraju mogućnosti zapošljavanja
 • pišu životopis i
 • kreiraju bazu zanimanja.

Projektni zadaci se sastoje od 2 dijela:

Planovi uključuju izazovna pitanja za kreativne rasprave (primjer), analiziranje prikupljenih podataka (primjer), postavljanje pitanja i rješavanje kviza znanja (primjeri), lekcije s vježbama i zadacima (primjer1, primjer2, primjer3, primjer4 ). Tijekom svoga istraživanja učenici se upoznaju i s postojanjem različitih hrvatskih udruga, kodeksa ponašanja, Zakona i slično.

Projektni zadaci sadrže i popis hrvatskih web adresa (primjer) koje služe kao izvorišta za prikupljanje potrebnih informacija za rješavanje pojedinog zadatka.

Plan učenja (primjer) temeljen je na projektno orijentiranom učenju i obuhvaća zanimljive i praktične projekte i vježbe koji su važni i zanimljivi učenicima i koji se mogu primijeniti u različitim nastavnim i izvannastavnim predmetima kao i u svakodnevnom životu. Svaka projektna aktivnost omogućava međusobnu učeničku suradnju i uključuje ‘pravovremeno’ učenje. Radom na malim projektima, učenici usavršavaju svoja znanja o svakom programu Office 2003 (Word, Excel, Access i PowerPoint) prolazeći i rješavajući različite vježbe i zadatke.

Vježbe sadrže izrađene predloške potpomognute multimedijalnim vodičima koje učenici koriste za izradu svojih zadataka.U nastavku su primjeri popisa predložaka i multimedijskih vodiča za projektne zadatke: Pametno kupovanje, Izrada marketinškog plana, Izbor budućeg zanimanja, Izrada novina.

Zadaci ukazuju na zanimljive i važne probleme koji se mogu shvatiti ozbiljno te zahtijevaju kreativna rješenja. Na početku svakog projektnog zadataka učenicima se nudi izazov. Izazov (primjer ) zahtijevaju istraživanje i ispitivanje te analiziranje kroz timski rad (primjer formiranja tima i podjele uloga članovima tima ) i suradnju (uključujući rad u malim grupama i prezentacije učenika (primjer) ) što kod učenika potiče motivaciju za sudjelovanjem i učenjem. Kroz izradu zanimljivih i motivirajućih projekata učenici mogu učinkovito usvajati vještina rada u programu MS Office 2003.

Sve projektne aktivnosti zadataka, potpomognute su multimedijskim vodičima (index popisa za 52 videozapisa), koje nastavnici mogu koristiti za svoja predavanja, a učenici za samostalno učenje.

Svaki projektni zadatak izvodi se u vremenu od 10 do 15 školskih sati. Evaluacija projektnih zadataka vrši se uz pomoć, za to posebno sastavljenih upitnika koji se u tiskanom obliku, na početku rada dijele učenicima.

Primjeri evaluacijskih obrazaca za projektni zadatak Izrada marketinškog plana i Izrada školskih novina:

Primjer 1

Primjer 2

Nakon što nastavnici provedu s učenicima projektne zadatke učenici će znati:

 • Kreirati i formirati dokumente, koristiti predloške za izradu školskih novina, spajati i uređivati komentare i evidentirati promjene u dokumentu pomoću programa Microsoft Word
 • Osmisliti i organizirati uvjerljive prezentacije pomoću programa Microsoft PowerPoint dodajući grafičke elemente, animaciju i zvuk
 • Prikupljati, analizirati i upravljati podacima u radnim listovima, kreirati formule, izraditi izvješća o proračunu i prikazati podatke pomoću programa Microsoft Excel
 • Kreirati baze podataka za spremanje, organiziranje i razvrstavanje informacija pomoću programa Microsoft Access
  • Komunicirati putem elektroničke pošte pomoću programa Microsoft Outlook.

Zaključak

Poboljšanja u kontekstu povećanja kvalitete hrvatskog obrazovnog sustava koja se očekuju ostvariti, između ostalog, od nastavnika zahtijevaju osuvremenjivanje tradicionalnih načina podučavanja. Tehnologija u tome može pomoći, ali ne samo u kontekstu učenja nje same, već i njezine primjene u razvijanju i primjeni novih metoda učenja i podučavanja. Pritom je važno učenika staviti u prvi plan i omogućiti mu aktivno sudjelovanje u procesu učenja, davati mu poticajne zadatke, izazove, vježbe i probleme te ga poticati na aktivno sudjelovanje, razmišljanje o problemu, analiziranje, diskutiranje i zaključivanje.

Rezultat ovog projekta služi kao primjer kako se to može napraviti kroz primjenu metodologije projektno orijentiranog učenja uz korištenje računala, Interneta i programa MS Office 2003.

Dodatna izvorišta

1. Informativni web projekta „Školski projektni zadaci“:
http://skolstvo.htnet.hr/pil/merlin/

2. Sadržaj projekta „Školski projektni zadaci“:
http://cms.skole.hr/materijali/OfficeSkProjekti/index.htm

3. Projektno učenje:
http://cms.skole.hr/nastavnici/ucionica?news_id=127

4. Projektno orijentirano učenje:
http://bie.org/pbl/pblhandbook/intro.php

Životopis
 
Saida Deljac, je nastavnica računalstva u Željezničkoj tehničkoj školi u Zagrebu. Bavi se podučavanjem i istraživanjem novih metoda podučavanja primjenom IKT i proizvodnjom različitih obrazovnih sadržaja. Sudjelovala je i vodila nekoliko e-learning projekta od koji su najpoznatiji „IDiMaSU“ i „Školski projektni zadaci“. Autorica je udžbenika iz informatike za 5 i 6 razred osnovne škole i e-learning tečajeva za nastavnike „Kako provoditi školske projekte?“ i „Digitalni obrazovni sadržaji – mogućnosti korištenja, objave i zaštite“. Završila je E-learning akademiju, smjerove E-learning Management i Course Design.
 
Željeznička tehnička škola Zagreb

sdeljac@email.t-com.hr
http://pubwww.carnet.hr/~sdeljac

  
  Naslov
 
  Uvod
 
  Opis sadržaja projekta
 
  Zaključak
 
  Dodatna izvorišta
 
 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.