Saida Deljac: Školski projektni zadaci

Projekt pod nazivom „Korištenje Office-a 2003 u izradi školskih projektnih zadataka“ pokrenut je na inicijativu skupine nastavnika iz osnovnih i srednjih škola koji već niz godina u svojoj nastavi na različite načine primjenjuju informacijske i komunikacijske tehnologije. Primjenjujući tehnologiju u svojoj nastavi spoznali su da su načini njezine primjene mnogobrojni i različiti: od učenja korištenja računala, različitih programskih alata, pa do primjene u različitim neinformatičkim predmetima. Načini i metode koje se pri tom primjenjuju također su vrlo različite.

 
Aleksandra Mudrinić Ribić, Krunoslav Bedi: Primjena Edupointovog online tečaja Obrada slike pomoću GIMP-a u srednjoškolskoj nastavi

E-learning sadržaji mogu biti nadopuna postojećoj nastavnoj jedinici ili pak mogu biti samostalni programi u osnovnim i srednjim školama. Prepoznajući obostrani interes, CARNet odnosno Edupoint i Graditeljska škola Čakovec implementirali su online tečaj Obrada slike pomoću GIMP-a u postojeći klasični sustav izobrazbe - učenjem na daljinu tj. učenjem u virtualnoj učionici. Tečaj je implementiran u nastavni proces na vrlo jednostavan i praktičan način uz minimalne izmjene (u odnosu na redovni tečaj). Općenita prednost ovakvog načina je da učenici ne moraju biti u učionici u točno određeno vrijeme, već pristupaju sadržaju, porukama i ocjenama u trenucima kad to njima odgovara. Uvođenje tečaja uz vrlo male izmjene, potrebna organizacijska podrška (CARNet, Edupoint) kao i lakoća implementacije tečaja u sustav nastavnog procesa najvažniji su elementi zbog kojih će se tečaj realizirati kao dio nastave i za buduće generacije.

 
Terry Anderson: Ususret teoriji online učenja

U obrazovnoj praksi i istraživanju teoriju se i slavilo i osuđivalo. Mnogi su njeni zagovarači tvrdili da nam teorija omogućava, čak nas i prisiljava, da sagledamo cjelinu te nam omogućava da promotrimo svoju praksu i istraživanja iz šire perspektive od one koja nam se pruža iz mračnih rovova vlastite prakse. Ta nam šira perspektiva pomaže povezati se s radom drugih, olakšava stvaranje cjelovitih okvira i dublje razumijevanje vlastitog djelovanja, te možda najvažnije – omogućava da iskustava stečena u jednom kontekstu prenesemo na nova iskustva i kontekste. Kritičari teorije (Wilson, 1999.) tvrde da pretjerano kruto pridržavanje bilo kojeg teoretskog gledišta često oslabljuje našu percepciju i onemogućuje nam usvajanje važnih pouka iz stvarnosti. Namjera je ovog poglavlja sagledati teoriju učenja općenito, a zatim se usredotočiti na ona svojstva konteksta online učenja koja nam omogućavaju razvijanje dublje i korisnije teorije online učenja.

 

 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.