Broj
Svibanj / godište IV / ISSN 1333-5987


Prijavite rad na CARNetovoj konferenciji CUC 2004.
NAWeb 2004. - Konferencija o učenju pomoću weba 16.-19. listopada, 2004.
E-educationIngenta i Google postali partneri kako bi omogućili indeksiranje cjelokupnog sadržaja stranica
Nastavni dizajn za lakši protok u online poučavanju
E-learning, online učenje, učenje putem weba ili učenje na daljinu: Razjašnjavanje nejasnoća u sadašnjem nazivlju

 
Sonja Špiranec: Virtualna učionica NSK ili kako su knjižnice zakucale na vrata e-učenja
 
Sanjica Faletar: Međunarodni seminar Libraries In The Digital Age - LIDA 2004.
 
Rajna Gladović: Australski sustav za fleksibilno učenje
 
Vaughan Waller: Kako mjeriti vrijednost edukacije?
 


Online baze podataka - priručnik za pretraživanje
CARNet je u suradnji s Centrom za online baze podataka Instituta Ruđer Bošković izdao priručnik za pretraživanje online baza podataka.


 
 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.