Broj
Rujan / godište VI / ISSN 1333-5987


ePortfolio 2006
iLearn Forum 2007Konferencija EDEN 2006

 
Nina Begičević, Blaženka Divjak: Strateško planiranje uvođenja e-učenja na sveučilištima i fakultetima
 
Mirela Carev: IMPACT 2006 - osma godišnja korisnička WebCT konferencija
 
Robert Zemsky, William F. Massy: Ometena inovacija - Što se dogodilo e-learningu i zašto
 


Izdvajamo
Početak nastave E-learning akademije


 
 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.