Broj
Ožujak / godište VI / ISSN 1333-5987


Kako pridobiti upravu za e-learning
Blackboard Beyond inicijativaEuropski e-tutori - induktivni modeli za online predavanja u sinkronim kolaborativnim okruženjima
Anketa eLearning Guild

 
Jan Steyaert: Visoko obrazovanje putem weba, paradoks uključenosti/isključenosti
 
Tihomir Katulić: Softverski patenti i slobodni softver – Razgovor s Richardom M. Stallmanom
 
Eva Kaplan-Leiserson: Trend: Podcasting u akademskom i korporativnom učenju
 O strategiji e-učenja na hrvatskim sveučilištima, aktivnosti u projektu EQIBELT


 
 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.