Broj
Rujan / godište VII / ISSN 1333-5987


Početak školske godine na E-learning akademiji
eContent Summit
Stručno-znanstveni skup "E-obrazovanje"Konferencija Europske unije o e-učenju
Neotkriveni potencijali e-učenja u organizacijskom učenju

 
Gordana Jugo, Aleksandra Mudrinić Ribić: Druga međunarodna konferencija o e-learningu ICEL 2007
 
Vjekoslav Hlede: Analiza Strategije uvođenja e-učenja na Sveučilištu u Rijeci 2006-2010.
 
Aaron Doering: Učenje kroz avanturu - Smještanje učenja u izvorni kontekst
 Webfestival 2007 – Nawikni se na wiki!


 
 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.