logotip carneta logotip referalnih centara
  Metodika i komunikacija e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Metodika i komunikacija e-obrazovanja / Metodika / Sinkroni i asinkroni rad

Sinkroni i asinkroni rad

 

E-mail predstavlja
asinkron način 
komuniciranja

Aktivnosti u e-obrazovanju mogu biti izvedene sinkrono (istovremeno, tj. u isto vrijeme ili unutar nekog kraćeg vremenskog intervala) i asinkrono (u različito vrijeme, odnosno bez definiranih kratkih ciljnih vremenskih intervala).

Premda bi sinkrone aktivnosti trebale biti samo one koje se izvode u istom trenutku, ponekad se taj izraz koristi i za aktivnosti koje su "sinkronizirane", tj. koje treba izvesti određenog sata, dana ili tjedna tijekom obrazovanja na daljinu. Sinkrone aktivnosti su videokonferencije, elektroničko čavrljanje, istovremene poruke, elektroničke ploče i dijeljenje ekrana. Kod sinkronih aktivnosti svi uključeni polaznici trebaju istovremeno sudjelovati.

Asinkrone aktivnosti omogućuju polaznicima da ih obavljaju u vrijeme koje im najviše odgovara. Vremenski neograničeno korištenje elektroničke pošte, foruma i dokumenata postavljenih na web, kao i kvizova i testova čije je bodovanje automatizirano, primjer su asinkronih aktivnosti.

Tips & tricks: Planirajte i provodite sinkrone i asinkrone aktivnosti u e-obrazovanju na način koji je usklađen s obrazovnim ciljevima, potrebama za završavanjem obrazovanja u određenom roku te raspoloživim vremenom polaznika i predavača/instruktora.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka